Col·lectiu d'Art de Matadepera

El Col·lectiu d'Art de Matadepera és una Associació sense ànim de lucre, formada per més de 70 socis i on el nostre àmbit d’actuació és el poble de Matadepera.

Va ser creada amb la finalitat de fomentar i realitzar activitats culturals per tal de donar resposta a propòsits de caire creatiu i expressiu (producció artística) i comunicatiu dins del fet artístic.

En aquest sentit també emprenem un conjunt d'accions encaminades a potenciar les aptituds creatives dels propis membres del Col.lectiu i despertar la sensibilitat pels valors estètics de la nostra cultura.

Exposició

Desenvolupem diferents activitats al voltant de les següents àrees:

  • Àrea cultural : Fomentar i realitzar tota mena d’activitats culturals i artístiques, com poden ser exposicions, conferències o visites a museus.
  • Àrea pedagògica: Realitzar activitats pròpies del camp educatiu, com tallers, sessions de treball...
  • Àrea promocional: Divulgar i promocionar les activitats creatives dels membres de l’Associació.

NOTICIES