El Pla Centre d'Art Contemporani

El Pla és el nostre centre d’arts visuals creat amb l’objectiu de potenciar l’experimentació, la creació, l’intercanvi, la relació, la reflexió i la interacció artística municipal i del territori. Es tracta d’un espai físic obert que serveix com a nexe, com a punt de trobada, d’interrelació i intercanvi entre artistes.

Així doncs, a part de ser un espai expositiu, també és un espai de creació artística i dinamitzador de les arts visuals i fomentar sinèrgies entre les diferents disciplines artístiques per a desenvolupar projectes comuns.

L’espai del Pla està ubicat al Passeig del Pla de Sant Llorenç, 2 (plaça del Montcau).