ASSEMBLATGE AMB OBJECTES (2019)

Què passa quan incorporem un objecte a una forma visual?
Què li passa a l’objecte?
Què li passa a la forma?
Aquest és el joc que hem proposat com referent d’aquesta exposició. Es tracta de descobrir diferents possibilitats expressives d’aquest assemblatge.

Agost 2019