Autoretrat 2023

El retrat no és una foto.
El retrat és una representació.
Representar és interpretar. És construir una imatge.
Com soc?, com em veig? 
Com em sento? 
Com vull que em vegin?
Una analítica, un electrocardiograma, un tac, donen informació al metge de com estic en un moment donat. Actuen com un espill del meu interior.
Però no diuen res de com soc.
La meva cara m’ho diu?
Si l’aigua no reflectís el sol, quina consciència tindria de la meva imatge?
Tenim miralls, ho reflecteixen tot ? Imatges fugisseres.
I els ulls que miren? Quantes mirades! quantes imatges!…El retorn que rebo d’aquestes mirades…
Fer visible l’invisible, l’art va d’això. I el com és el que.

Aquest vegada, proposem fer un autoretrat.

(Agost 2023)