INCORPORACIÓ DE LES LLETRES A L’ART (2020)

Les lletres representen sons. 
Son símbols de comunicació.
Per altra banda les lletres tenen una grafia, una forma que també pot ser element de reelaboració; tenen el seu to visual.
Amb les lletres construïm paraules, paraules que indiquen conceptes.
Els treballs artístics son elements de comunicació. Expliquen, manifesten i suggereixen a través dels materials, les formes, les textures, el color i l’organització de l’espai allò que normalment és fugisser i que forma part de la inabastable realitat humana.

Aquesta vegada proposem incorporar lletres, o paraules en el nostre treball de manera que ajudin a completar el seu significat. 

Pep Busquet (Setembre 2020)