INTROSPECCIÓ – Jordi Junyent

Es tracta d’una exposició en la que presenta Jordi Junyent ens mostra una serie de peces diverses que descriu com ‘la ment que viatja de forma arcaica duta pel vent per aterrar en indrets hostils, però que altres ràfegues la transporten a osasis de confort’. Maig 2022.