Més enllà dels silencis – Antoni Fàbregas (2022)

Més enllà dels silencis
(el soroll emmudeix els crits…)
Les coses no són solament coses,
Porten dintre seu la petjada humana.
Són la nostra prolongació.
La grafia és el nostre gest fet imatge.
El gest és el moviment de l’ànima.

L’Antoni Fàbregas posa en relació objecte i grafia i, d’una manera precisa, ens apropa a un llenguatge esquemàtic, net i precís.
Inequívoques imatges que més enllà dels silencis ens apropen a l’absurd de la nostra misèria col·lectiva…